Nijmegen, Netherlands: De Waagh: shield

Date Photographed: 26 March 2009
Description: Nijmegen, Netherlands: De Waagh (Weigh House, Grote Markt 26): shield
Category: Other sculpture
Nijmegen, Netherlands: De Waagh (Weigh House, Grote Markt 26): shield

Description: Nijmegen, Netherlands: De Waagh (Weigh House, Grote Markt 26): shield