Cambridge, England: Botanic Garden: Mullein

Date Photographed: 24 April 2003
Description: Cambridge, England: Botanic Garden: Mullein (Verbascum dumulosum)
Category: Botanic Garden
Cambridge, England: Botanic Garden: Mullein (Verbascum dumulosum)

Description: Cambridge, England: Botanic Garden: Mullein (Verbascum dumulosum)