Berlin, Germany: Dircksenstraße 38: façade

Date Photographed: 12 March 2006
Description: Berlin, Germany: Dircksenstraße 38: façade
Category: Art Deco / Modernist
Berlin, Germany: Dircksenstrasse 38: facade

Description: Berlin, Germany: Dircksenstrasse 38: facade