Nijmegen, Netherlands: Lux: façade

Date Photographed: 26 March 2009
Description: Nijmegen, Netherlands: Lux (Mariënburgplein): façade (2000, Soeters Van Eldonk architekten)
Category: Other architecture
Nijmegen, Netherlands: Lux (Marienburgplein): facade (2000, Soeters Van Eldonk architekten)

Description: Nijmegen, Netherlands: Lux (Marienburgplein): facade (2000, Soeters Van Eldonk architekten)