Leiden, Netherlands: Leiden University Medical Center: Anna

Date Photographed: 21 October 2009
Description: Leiden, Netherlands: Leiden University Medical Center (LUMC): Anna (1996?, sculptor Henk Visch)
Category: Other sculpture
Leiden, Netherlands: Leiden University Medical Center (LUMC): Anna (1996?, sculptor Henk Visch)

Description: Leiden, Netherlands: Leiden University Medical Center (LUMC): Anna (1996?, sculptor Henk Visch)