Brussels, Belgium: Grand Place, Town Hall: tympanum

Date Photographed: 8 May 2010
Description: Brussels, Belgium: Grand Place (Grote Markt), Town Hall: tympanum (1402-1449, architects Jacob van Thienen, Jan van Ruysbroek)
Category: Other architecture
Brussels, Belgium: Grand Place (Grote Markt), Town Hall: tympanum (1402-1449, architects Jacob van Thienen, Jan van Ruysbroek)

Description: Brussels, Belgium: Grand Place (Grote Markt), Town Hall: tympanum (1402-1449, architects Jacob van Thienen, Jan van Ruysbroek)