Brno, Czech Republic: Kounicova 1: column support

Date Photographed: 6 October 2010
Description: Brno, Czech Republic: Kounicova 1: column support
Category: Other sculpture
Brno, Czech Republic: Kounicova 1: column support

Description: Brno, Czech Republic: Kounicova 1: column support