Lisbon, Portugal: Rua Garrett: Fernando Pessoa

Date Photographed: 29 September 2011
Description: Lisbon, Portugal: Rua Garrett: Fernando Pessoa (1988, sculptor Lagoa Henriques)
Category: Other sculpture
Lisbon, Portugal: Rua Garrett: Fernando Pessoa (1988, sculptor Lagoa Henriques)

Description: Lisbon, Portugal: Rua Garrett: Fernando Pessoa (1988, sculptor Lagoa Henriques)