Kraków, Poland: plac Kossaka: World War II memorial

Date Photographed: 24 July 2005
Description: Kraków (Cracow), Poland: plac Kossaka: World War II memorial (1992, sculptor Bronisław Chromy)
Category: Other sculpture
Krakow (Cracow), Poland: plac Kossaka: World War II memorial (1992, sculptor Bronislaw Chromy)

Description: Krakow (Cracow), Poland: plac Kossaka: World War II memorial (1992, sculptor Bronislaw Chromy)