Kraków, Poland: bulwar Czerwieński: Dżok the Dog

Date Photographed: 24 July 2005
Description: Kraków (Cracow), Poland: bulwar Czerwieński: Dżok (Jock) the Dog (2001, sculptor Bronisław Chromy)
Category: Other sculpture
Krakow (Cracow), Poland: bulwar Czerwienski: Dzok (Jock) the Dog (2001, sculptor Bronislaw Chromy)

Description: Krakow (Cracow), Poland: bulwar Czerwienski: Dzok (Jock) the Dog (2001, sculptor Bronislaw Chromy)